Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Το Σύνταγμα», τεύχος 3/2018, τον Φεβρουάριο του 2019.

Ζούμε σε μια ιδιόρρυθμη εποχή. Το προσφυγικό δίκαιο έχει μετατραπεί από μια εξαίρεση που ήταν μέσα στο διεθνές δίκαιο των αλλοδαπών στην κεντρική λεωφόρο διεκπεραίωσης της παγκόσμιας μετανάστευσης.  Ευρεία χρήση του δεν κάνουν μόνον οι αληθινοί πρόσφυγες, αλλά και οι πάσης φύσεως οικονομικοί μετανάστες και μετανάστες της ένδειας, επικαλούμενοι, χωρίς να το δικαιούνται, την προσφυγική ιδιότητα, για να φθάσουν στις χώρες της Δύσης και ειδικά στην Ευρώπη. Η κατάσταση αυτή των πραγμάτων έχει οδηγήσει τα εθνικά κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σημείο έκρηξης.

Πώς φθάσαμε ως εδώ; Ποια είναι η ευθύνη του ίδιου του προσφυγικού δικαίου γι’ αυτήν την ανώμαλη κατάσταση; Η μελέτη επιχειρεί μια περισκόπηση μέσα στο σύστημα του ασύλου και της παροχής διεθνούς προστασίας από κοινωνιολογική του δικαίου άποψη και από άποψη πολιτικής δικαίου.

 

 

Φωτογραφικό Υλικό